"אני מקווה שבתוך כמה שנים נוכל לכסות את כל היישובים בארץ ולהגיע לרוב הגדול של הילדים והנוער הנמצאים במצבי סיכון"

"התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון", המופעלת מאז 2006, פתחה עידן חדש ביחסה של מדינת ישראל לילדים ולבני נוער במצוקה. התכנית מופעלת כבר ב-56 רשויות מקומיות ומטפלת בכ-27,000 ילדים ובני נוער במסגרות שונות שהיא מפעילה. טלל דולב, מנהלת התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון: "יש מקום לאופטימיות זהירה"

להורדת הראיון המלא

טלל דולב

הראיון פורסם בהד החינוך, צעירים בסיכון
כרך פ"ד, גליון 07, אוגוסט 2010