"אם רק נפקח את העיניים ונביט במערכות חינוך בעולם שסביבנו"

פרופ' אנדריאס שלייכר, "שר החינוך של העולם", מנהל המחלקה להערכת תלמידים בארגון לשיתוף פעולה כלכלי ולפיתוח (OECD) ומחבר מבחני פיזה, דוחה את הביקורת על המבחנים. "השוואות בין מערכות חינוך בעולם לא נועדו להשיג סטנדרטיזציה", הוא אומר, "כוחן נעוץ בכך שהן מראות לנו את העולם על כל ממדיו וגרסאותיו"

להורדת הראיון המלא

פרופ' אנדריאס שלייכר

הראיון פורסם בהד החינוך, מדיניות מורים והוראה
כרך פ"ה, גליון 01, אוקטובר 2010