"כל מורה תופס מקום בתוך שרשרת של הזדמנויות למידה מאורגנות"

על פי תפיסתו של פרופ' בריאן רואן, החבר במכון המחקר האמריקני היוקרתי "האקדמיה הלאומית לחינוך", המורה אינו לבד בכיתה, כל השיטה נמצאת שם אתו. פעולת מורים בכיתות מוכתבת, לדבריו, במידה רבה על ידי הארגון שבו הם פועלים – בית הספר, המושפע ממערכת החינוך, המושפעת מהמבנה הכלכלי- חברתי ומשפיעה עליו.

להורדת הראיון המלא

פרופ' בריאן רואן

הראיון פורסם בהד החינוך, מדיניות מורים והוראה
כרך פ"ה, גליון 01, אוקטובר 2010