"המדיום הוא המסר, אין בכלל ספק"

ברשת האינטרנטית מתהווה עולם חדש ויתהווה חינוך חדש. ד"ר אשר עידן, הנביא המקומי של הרשת, מסביר מדוע החינוך הטרום־אינטרנטי חייב להיעלם ולפנות מקום לחינוך של העולם החדש

להורדת הראיון המלא

ד"ר אשר עידן

הראיון פורסם בהד החינוך, חינוך דוט קום
כרך פ"ה, גליון 03, דצמבר 2010