"תקוותי היא שלמורים יהיה די אומץ לקדם ערכים ברוח החינוך לשלום"

משרד החינוך הקפיא את כל היוזמות בתחום החינוך לשלום, ורוחות רעות פורצות לבתי הספר. פרופ' דניאל בר־טל, ממובילי החינוך לשלום בעולם, קורא למחנכים שלא לוותר

להורדת הראיון המלא

פרופ' בר-טל

הראיון פורסם בהד החינוך, חינוך לשלום
כרך פ"ה, גליון 04, פברואר 2011