"מדינה אינה עושה שלום עם אזרחיה"

ד"ר איימן אגברייה מאתגר את מערכת החינוך בכלל ואת החינוך לשלום בפרט. החינוך לשלום צריך להיות חינוך לאזרחות חדשה; מערכת החינוך צריכה לאפשר לישראלים הפלסטינים לנהל את מערכת החינוך שלהם במסגרת משרד החינוך ובעזרתו

להורדת הראיון המלא

ד"ר איימן אגברייה

הראיון פורסם בהד החינוך, חינוך לשלום
כרך פ"ה, גליון 04, פברואר 2011