"בגלל מורכבותו של המעשה החינוכי, אין לצפות להישגים גדולים ומהירים"

פרופ' מרים בן־פרץ, 83, מלווה את החינוך בישראל מראשיתו ותורמת לו רעיונות ומעשים. צאתו לאור של ספרה החדש, "מדיניות בחינוך: גישה הוליסטית בתגובה לשינויים גלובליים", הוא הזדמנות לשמוע ממנה על יעדי החינוך העכשוויים; ובמתינות האופיינית לה, גם על הישגיו וכישלונותיו של החינוך הישראלי

להורדת הראיון המלא

פרופ' מרים בן־פרץ

הראיון פורסם בהד החינוך, חינוך לשלום
כרך פ"ה, גליון 04, פברואר 2011