"החינוך חייב לטפח תודעה גלובלית ביקורתית"

ד"ר אמנון כרמון, מנהל מכון כרם להכשרת מורים בירושלים, מנתח את הסיכונים והסיכויים של הגלובליזציה מבחינת החינוך. לדעתו ה"כלכליזציה" של החינוך אינה מחויבת המציאות. "אפשר וצריך 'לתרגם' את הגלובליזציה לחינוך אחר"

להורדת הראיון המלא

ד"ר אמנון כרמון

הראיון פורסם בהד החינוך, חינוך גלובלי
כרך פ"ה, גליון 05, אפריל 2011