"הגלובליזציה מגדילה את המרחק בין בית הספר לתלמידים"

הגלובליזציה מולידה אתגרים חדשים לחינוך הלוקלי. ד"ר ג'וליה רסניק: "התפוצצות ונגישות הידע מעמידה את הכיתה, שבה המורה הוא מקור הידע העיקרי, באור מגוחך"

להורדת הראיון המלא

ד"ר ג'וליה רסניק

הראיון פורסם בהד החינוך, חינוך גלובלי
כרך פ"ה, גליון 05, אפריל 2011