"ביטוי חיצוני רועש למערכת יחסים משובשת"

ד"ר אליעזר יריב – "מר משמעת" של החינוך בישראל – מסביר, עם צאת ספרו החדש "יש לי עיניים בגב!", שאם נתבונן על בעיות המשמעת מנקודת מבט סביבתית נוכל למתן אותן

להורדת הראיון המלא

ד"ר אליעזר יריב

הראיון פורסם בהד החינוך, חינוך גלובלי
כרך פ"ה, גליון 05, אפריל 2011