"לקרוא את בית הספר מבעד למשקפי המוטיבציה"

פרופ' אבי עשור מציע קריאה חדשה של בית הספר – מנקודת מבטה של תאוריית מוטיבציה המכונה תאוריית ההכוונה העצמית. מנקודת מבט זו, מטרת החינוך היא לטפח הנעה מוכוונת מבפנים, אוטונומית. זה אפשרי גם בסבך האילוצים שבית הספר והמורים פועלים בהם

להורדת הראיון המלא

פרופ' אבי עשור

הראיון פורסם בהד החינוך, הנעה ללמידה
כרך פ"ה, גליון 07, אוגוסט 2011