"ישראלים, דעו את עצמכם!"

פרופ' גד יאיר מציב לישראלים מראה מדויקת של עצמם. מראה מבוססת מחקר. במראה הזו משתקף גם החינוך הישראלי. אוהבים או לא, צריך להתמודד עם זה

להורדת הראיון המלא

פרופ' גד יאיר

הראיון פורסם בהד החינוך, הנושאים החמים
כרך פ"ו, גליון 02, דצמבר 2011