"הכול מדיד"

ד"ר שמשון שושני סוגר קדנציה שלישית כמנכ"ל משרד החינוך והולך להפליג בספרים ובים. מהי האסטרטגיה שהנחיל למשרד והאם יש לנו סיבות טובות לשמוח בה?

להורדת הראיון המלא

ד"ר שמשון שושני

הראיון פורסם בהד החינוך, הנושאים החמים
כרך פ"ו, גליון 02, דצמבר 2011