"לָקַחְתָּ מהחינוך את הפנטזיה; לָקַחְתָּ את נשמתו"

פרופ' אדיר כהן מלווה את מערכת החינוך במשך עשרות ספרים שבהם הוא מפתח גרסאות שונות של חינוך רדיקלי – חינוך המבקש לסייע לכל תלמיד להתפתח ולתת לחייו משמעות. כמו "המחנכים הגדולים" שקדמו לו הוא מנסה להזכיר למערכת החינוך מה זה חינוך

להורדת הראיון המלא

פרופ' אדיר כהן

הראיון פורסם בהד החינוך, המחנכים הגדולים
כרך פ"ז, גליון 01, אוקטובר 2012