"העולם חי ומלא חזון"

מהיכן נובע הצורך לעשות, לראות ולחשוב אמנות • מה טיבה של ההנאה האסתטית • האם יש הנאות אסתטיות ראויות יותר ופחות • האם איבדנו את אמות המידה האסתטיות שלנו ו"מכרנו" אותן לבעלי ההון • האם אפשר להעריך יצירת אמנות זרה ומדוע כדאי לחנך לאמנות – שאלות גדולות שריאיון קצר עם פרופ' בן עמי שרפשטיין מנסה להתמודד אתן

להורדת הראיון המלא

פרופ' בן עמי שרפשטיין

הראיון פורסם בהד החינוך, אמנות עכשיו
כרך פ"ו, גליון 05, אפריל 2012