"למידה כמשחק"

בספרו החדש, היוצא כעת בעברית, מציע דיויד פרקינס שבעה עקרונות להוראה. ספר קודם שלו הציע עקרונות להוראת אמנות. בשיחה עמו הוא מסביר מדוע קשה לשנות את ההוראה, אבל בהחלט אפשרי, ואיך אמנות רלוונטית לחייהם של בני האדם בימינו

להורדת הראיון המלא

פרופ' דיויד פרקינס

הראיון פורסם בהד החינוך, אמנות עכשיו
כרך פ"ו, גליון 05, אפריל 2012