"הילד הוא אדם, אך האדם אינו בהכרח טוב"

לקורצ'אק הייתה אישיות מורכבת שאי אפשר להעמידה על יסוד אחד. את השקפת עולמו החינוכית ביסס על התבוננויות ותובנות. שיחה עם מרק סילברמן.

להורדת הראיון המלא

ד"ר מרק סילברמן

הראיון פורסם בהד החינוך, אמנות עכשיו
כרך פ"ו, גליון 05, אפריל 2012