"אני רוצה מורים שבוחרים בהוראה מתוך אהבת המקצוע"

דלית שטאובר, המנכ"לית החדשה של משרד החינוך, מגיבה, בריאיון ראשון מאז כניסתה לתפקיד, על דוח ה־OECD על מצב המורים ומציגה את קווי המתאר של החזון החינוכי שלה

להורדת הראיון המלא

דלית שטאובר

הראיון פורסם בהד החינוך, בעקבות הדוח
כרך פ"ו, גליון 07, יוני 2012