"המהות היא הבנת התלמידים"

פרופ' דניאל ווילינגהם קיבל את הדוקטורט שלו במדעי הקוגניציה מאוניברסיטת הרווארד ב־ 1990, וכיום הוא פרופסור בתחום זה באוניברסיטת וירג'יניה. מחקריו בחקר המוח עוסקים בעיקר בזיכרון. בשנים האחרונות הוא פנה ליישום מחקריו בחינוך.

להורדת הראיון המלא

פרופ' דניאל ווילינגהם

הראיון פורסם בהד החינוך, עצות טובות
כרך פ"ו, גליון 07, אוגוסט 2012