"תנאים לחדשנות"

יזמות, יצירתיות וחדשנות זקוקות לתנאים ארגוניים ותרבותיים כדי לצמוח. “חדשנות", מסבירה פרופ' מרים ארז, כלת פרס ישראל לניהול, “צומחת בתנאים של מתח דיאלקטי בין שני יסודות מנוגדים לכאורה – חירות ומסגרת"

להורדת הראיון המלא

פרופ' מרים ארז

הראיון פורסם בהד החינוך, יזמות בחינוך
כרך פ"ז, גליון 02, דצמבר 2012