"חינוך נזיל"

לדעת זיגמונט באומן, מגדולי הסוציולוגים של ימינו, החינוך חייב להפוך ל"טיל חכם שמת ּוכנת לחפש לעצמו מטרות משלו בהתאם לשינוי המהיר והמתמיד בסביבתו", להתאים את עצמו לחברה נזילה וגם לחנך נגדה. ריאיון

להורדת הראיון המלא

זיגמונט באומן

הראיון פורסם בהד החינוך, ללמוד מהחינוך המיוחד
כרך פ"ז, גליון 06, יוני 2013