"תמונות ותובנות"

רגע אחרי היציאה מעומק בית הספר: העורך והכותב מחלצים תובנות

להורדת הראיון המלא

ד"ר עידן ירון

הראיון פורסם בהד החינוך, בית הספר מבט מבפנים
כרך פ"ז, גליון 07, אוגוסט 2013