"להבין את זרם החיים הפנימיים"

הבנה במדעי הטבע והבנה במדעי הרוח הן שתי הבנות שונות. פרופ' מנחם ברינקר: "מדעי הטבע, פיזיקה לדוגמה, מתעניינים בתופעה היחידה רק עד כמה שהיא תורמת לגילוי חוקים כלליים. מדעי הרוח, היסטוריה לדוגמה, מתעניינים בתופעה היחידה כשלעצמה ומבקשים להאיר אותה"

להורדת הראיון המלא

פרופ' מנחם ברינקר

הראיון פורסם בהד החינוך, להגיע להבנות
כרך פ"ח, גליון 02, דצמבר 2013