"אם הלמידה אינה משמעותית, היא אינה למידה"

"חתירה למשמעות בחיים ולמידה משמעותית זה אותו דבר", אומר ד"ר שמעון אזולאי. אם רוצים למידה משמעותית בבית הספר, יש לתת תנאים למשמעות בחיים: עשייה, פומביות והדהוד

להורדת הראיון המלא

ד"ר שמעון אזולאי

הראיון פורסם בהד החינוך, למידה משמעותית - מהסיסמה לכיתה
כרך פ"ח, גליון 04, אפריל 2014