"מצוינות אנושית היא עבודת חיים"

"אם נאבד את מדעי הרוח", אומר פרופ' יואב רינון, עם צאת ספרו החדש, "נאבד את האפשרות לבקר את ההתנהגות הלא מוסרית שלנו"

להורדת הראיון המלא

פרופ' יואב רינון

הראיון פורסם בהד החינוך, חינוך וזהות
כרך פ"ח, גליון 05, יוני 2014