"תאוריית האינטליגנציות המרובות הייתה 15 דקות התהילה שלי"

הווארד גרדנר לא חשב שלתאוריית האינטליגנציות המרובות שלו יהיו משמעויות לחינוך. מורים שכנעו אותו שיש, ומאז הוא בחינוך— מעצב את עולם המושגים והערכים שלו

להורדת הראיון המלא

 פרופ׳ הווארד גרדנר

הראיון פורסם בהד החינוך, מעצבי השיח החינוכי
כרך פ"ח, גליון 06, אוגוסט 2014