"למידה משמעותית בחינוך הבית ספרי כלמידה בעלת טעם לחיים"

דיוויד פרקינס תרם יותר מכל הוגה או חוקר אחר להוראת החשיבה— תחום עיוני־מעשי שמטרתו ללמד תלמידים לחשוב היטב

להורדת הראיון המלא

 פרופ׳ דיוויד פרקינס

הראיון פורסם בהד החינוך, מעצבי השיח החינוכי
כרך פ"ח, גליון 06, אוגוסט 2014