"תלמידים לא אוהבים את בית הספר כי העבודה שם קלה מדי או קשה מדי"

דניאל ווילינגהם מגשר בין מחקרי מוח וקוגניציה לבין הוראה וללמידה בעזרת כתיבה חכמה וידידותית. הוא מציע למורים לבסס את ההוראה שלהם על ממצאים מֵחקר המוח והקוגניציה

להורדת הראיון המלא

 פרופ׳ דניאל ווילינגהם

הראיון פורסם בהד החינוך, מעצבי השיח החינוכי
כרך פ"ח, גליון 06, אוגוסט 2014