"למידה היא התרחשות נפשית רגשית"

פרויד וממשיכיו כתבו על חינוך, על הדמיון ועל השוני בין הפסיכואנליזה לחינוך. "אם חלה לאחרונה התקרבות מחודשת בין התחומים", אומר ד"ר ערן רולניק, "יש לברך עליה"

להורדת הראיון המלא

ד"ר ערן רולניק

הראיון פורסם בהד החינוך, פסיכואנליזה וחינוך
כרך פ"ט, גליון 01, אוקטובר 2014