"אנחנו פרצנו גדרות; קהילת החינוך תקים שערים ושבילים"

שי פירון טלטל את מערכת החינוך והלך. מה הוא רצה להשיג? מה הוא השיג? מה יישאר מכל זה? שיחה גלוית לב בביתו

להורדת הראיון המלא

שי פירון

הראיון פורסם בהד החינוך, הוראה חכמה
כרך פ"ט, גליון 03, פברואר 2015