רצח רבין: תגובה חינוכית הולמת

יורם הרפז

דברים באירוע זיכרון לרצח יצחק רבין, בית ברל

להורדת ההרצאה

לחברות במשבר – בעקבות מלחמה, רצח פוליטי וכדומה – יש נטייה מעניינת; הן נזכרות בחינוך. חברות במשבר פונות לחינוך כדי שיציל אותן. כאשר החברות יציבות הן אינן תולות תקוות מפליגות כל כך בחינוך – הן מתחזקות אותו ומנסות לשפר את מיקומו בדירוגים השונים; הן אינן מצפות ממנו לחולל שינו חברתי. אבל כאשר יש משבר, החברות פונות לחינוך – גם כדי להאשים אותו אך בעיקר כדי שיושיע אותן.