היחסים בין המדינה לחינוך: לקראת זוגיות בריאה

יורם הרפז

הרצאה בכנס "חינוך ופוליטיקה" בבית ברל

להורדת ההרצאה

מטרת ההרצאה היא להציע ניתוח ראשוני מאוד של היחסים בין המדינה לחינוך, לבקר אותם ולהציע להם חלופה. ניסיונות לנתח את היחסים בין המדינה לחינוך מנקודות המבט של הדיסציפלינות השונות – היסטוריה, סוציולוגיה, מדע המדינה ועוד – נעשו ונעשים כל הזמן. אני אנסה לנתח אותם מנקודת מבטו של החינוך. אטען שהיחסים השוררים בין המדינה לחינוך אינם מועילים לחינוך וגם לא למדינה, ואציע למדינה ולחינוך לנסות לכונן זוגיות בריאה יותר ביניהם.