למה תיאטרון? ממקצוע לתחום משמעות

יורם הרפז

הרצאה ביום עיון "'משחקים שפה'" – לומדים תיאטרון"

להורדת ההרצאה

אני רוצה לטעון שגם המקצוע הבית-ספרי וגם הדיסציפלינה המחקרית אינם הדרך הטובה ביותר לארגן את התרבות לצורך הנחלתה. אציע מושג חדש – תחום משמעות – ואראה שהתיאטרון הוא הדוגמה המובהקת ביותר שלו. אטען שיש להפוך את כל המקצועות הבית-ספריים לתחומי משמעות ולעצב אותם ברוח המאפיינים של התיאטרון.