צבי לם, דברים לזכרו

יורם הרפז

דברים שנאמרו ביום השלושים למותו של צבי לם

להורדת ההרצאה