הוראה לשם הבנה: עקרונות מנחים

13 באוגוסט 2015

הרצאה שהועברה בכנס קידום ההוראה לשנת 2015

הרצאתו של פרופ' יורם הרפז, הוראה לשם הבנה: עקרונות מנחים, בכנס קידום ההוראה לשנת 2015: "ברוכים השווים? שיתופיות בהוראה אקדמית – משמעויות, השלכות ודרכי פעולה".

הכנס התקיים באוניברסיטת בר-אילן בח' בתמוז תשע"ה, 25 ביוני 2015.