הצעה לארגון מחדש של מערכת החינוך

1 במאי 2022

הרצאה של פרופ׳ יורם הרפז ב-TedX