חינוך להבנה

14 בנובמבר 2016

8 סרטונים בהפקת מט״ח

חינוך להבנה

8 סרטונים בהפקת מט״ח

(ניתן לעבור בין הסרטונים שברשימת ההשמעה ע״י לחיצה על האייקון שבצד שמאל למעלה, המופיע כשמנגנים את הסרטון)

לאקולטורציה הומנית יש שני מוקדים: התנסות בתרבות וחינוך להבנה.

חלק 1 – בחלק זה נתמקד באקולטורציה הומנית ובקשר שלה לחינוך להבנה בתכנית היל"ה.
מאת פיני טל – מנהל פדגוגי תכנית היל"ה, עתיד.
(תכנית היל"ה- חינוך והוראת בני נוער בסיכון ונשירה)

חלק 2 – הסרט מתאר את שלוש השאלות המרכזיות בחינוך להבנה
ומה הערך המוסף שיש לחינוך להבנה עבור נוער בסיכון בתכנית היל"ה.
מאת פרופ' יורם הרפז, מכללת בית ברל.

חלק 3 – קיימות הרבה תיאוריות של הבנה. בסרט נתמקד בשתיים מהן: הבנה כייחוס והבנה כביצוע.
סרט זה מפרט אודות התיאוריה "הבנה כייחוס".
בהתאם לתיאוריה זו להבין תופעה או מושג פירושו לייחס אותו לתופעות או למושגים אחרים.
מאת פרופ' יורם הרפז, מכללת בית ברל.

חלק 4 – בסרט זה נתמקד בתיאוריה של הבנה הנקראת "הבנה כמיקום בהקשר".
להבין זה למקם ברשת או בהקשר. רק בתוך הקשר דבר מקבל משמעות ונעשה מובן.
מאת: פרופ' יורם הרפז, מכללת בית ברל.

חלק 5 – סרט זה מדגיש את העובדה שהבנות חדשות מבוססות על הבנות ישנות ומסביר מהי החשיבות באיתור מוקדם של רשתות ההבנה של התלמידים. איתור כזה מאפשר למורה לבחון אם הרשתות מתאימות להבנת הנושא שהוא רוצה ללמד, ולהחליט כיצד לפעול במידה והרשתות מתאימות, חסרות או שגויות.
מאת פרופ' יורם הרפז, מכללת בית ברל.

חלק 6 – סרט זה מפרט אודות אודות מושג משלים של הבנה – הבנה כביצוע. הביצוע הופך את ההבנה לנראית, וזה מאפשר למורה ולתלמידים לשכלל ולהעמיק אותה.
הסרט מסביר מה הם ביצועי הבנה איכותיים ומעודד את המורים לדרוש מהתלמידים לעשות ביצועי הבנה – לחשוב עם ידע.
מאת פרופ' יורם הרפז, מכללת בית ברל.

חלק 7 – סרט זה מציג את השאלה הערכית בחינוך להבנה – מה ראוי להבין? ומספק תשובה: ראוי להבין הבנות גדולות.
הסרט מגדיר מהם הקריטריונים להבנה גדולה ומציג דוגמה להבנה כזו מתחום החינוך הסביבתי.
מאת פרופ' יורם הרפז, מכללת בית ברל.

חלק 8 – בחלק האחרון של סדרת סרטוני "חינוך להבנה" מסכם פרופ' הרפז את כל מה שנלמד עד כה ומפרט עשרה עקרונות כלליים מנחים להוראה לשם הבנה.