לב לדעת – מהי למידה טובה?

27 ביולי 2015

שיחה על למידה טובה לפי צבי לם

שיחה על למידה טובה ועל דמות המורה הטוב לאור גישת ההגיונות הסותרים בהוראה של צבי לם. מתוך ההשתלמות המקוונת של לב לדעת לרכזים פדגוגיים.