למידה משמעותית

30 בספטמבר 2014

הרצאתו של פרופסור יורם הרפז בכנס של משרד החינוך

ההרצאה התקיימה במסגרת ימי למידה למדריכים מחוזיים.